O nas

Siedziba Spółki:
80-457 Gdańsk-Zaspa ul. Majewskich 26
tel.: 58 763-90-01, fax: 58 763-90-02
e-mail: ncm@ncm.com.pl

 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000073034,
kapitał zakładowy: 1 000 000 zł, 
NIP:
 584-24-44-154, 
Regon:
 192616396

Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: 
Mieczysław Szulc-Cieplicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający:
Rafał Szulc-Cieplicki

Członek Zarządu, Dyrektor ds.  Świadczeń i Lecznictwa:
Mikołaj Ruciński

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa:
Jadwiga Darabasz-Mikulska

Dyrektor ds. Informatyki:
Michał Szulc-Cieplicki

Dyrektor ds. Zatrudnienia i Płac:
Danuta Janik

Dyrektor ds. Zabezpieczenia Działalności:
Ewa Mucha

Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Realizacji Świadczeń:
Katarzyna Bach

Zastępca Dyrektora ds. Rozliczeń Świadczeń Medycznych:
Gabriela Romańczyk

Wicedyrektor  Szpitala Jednodniowego im. dr Michała Pawlaka:
Iwona Kuchniak

O firmie
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. została założona w grudniu 2000 roku.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadmorskie Centrum Medyczne”
rozpoczął działalność w 2002 roku.

 

 Od 1 lipca 2011 roku jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. to dziesięć Domów Medycznych i 370 pracowników etatowych oddanych do dyspozycji pacjentów. W poradniach, pracowniach  i oddziałach świadczeń udziela ponad 250 lekarzy. Średnio w ciągu jednego dnia przyjmowanych jest ponad 2000 pacjentów. Podstawową opieką medyczną objętych jest ponad 100 000 mieszkańców Gdańska i powiatów sąsiadujących.

Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest szeroka i obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, opiekę psychiatryczną, szpital jednodniowy (ortopedia, okulistyka, chirurgia), diagnostykę obrazową, w tym  m.in. rezonanse magnetyczne (3T i 1,5T) i tomograf komputerowy, endoskopię (gastroskopia, kolonoskopia i bronchoskopia), diagnostykę laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię. W podmiocie realizowane są  programy profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób płuc, a także raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Działania strategiczne Zarządu Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. mają na celu stałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń oraz rozszerzanie działalności poprzez pozyskiwanie nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych. Potwierdzeniem wysokiej jakości procesów wykonawczych w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. było wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015 i 14001:2015. W dniu 25 maja 2019 r. Spółka odnowiła Certyfikat Zgodności przyznany przez firmę Polski Rejestr Statków.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Zintegrowany system Zarządzania NCM

Top