Organy Spółki

Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: 
Mieczysław Szulc-Cieplicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający:
Rafał Szulc-Cieplicki

Członek Zarządu, Dyrektor ds.  Świadczeń i Lecznictwa:
Mikołaj Ruciński

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa:
Jadwiga Darabasz-Mikulska

Dyrektor ds. Informatyki:
Michał Szulc-Cieplicki

Dyrektor ds. Zatrudnienia i Płac:
Danuta Janik

Dyrektor ds. Zabezpieczenia Działalności:
Ewa Mucha

Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Realizacji Świadczeń:
Katarzyna Bach

Zastępca Dyrektora ds. Rozliczeń Świadczeń Medycznych:
Gabriela Romańczyk

Wicedyrektor  Szpitala Jednodniowego im. dr Michała Pawlaka:
Iwona Kuchniak

Top